Osmanlı ordusunun temel unsurlarından "Kapıkulu Teşkilatı" devşirme sistemine göre oluşturulmuştur. Kuruluş ve yükselme döneminde bu sistem başarıyla yürütülmesine rağmen daha sonra sistem bozulmaya başlamıştır.
Kapıkulu Teşkilatı'nın bozulduğuna,
I.   ulufenin ayarı düşük parayla ödenmesi,
II.  yeniçerilerin, ticaret ve zanaatla uğraşması,
III. yeniçerilerin "Devlet ocak içindir." anlayışını benimsemesi
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 6
  • Doğru Cevap: 2
  • Başarı Oranı: %33

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0