l. İstiklal Mahkemeleri üyelerinin Meclis içinden seçilmesi
Il. Yürütme yetkisinin Mecliste toplanması
lll. Kanunların Meclis tarafından çıkarılması 
Yukarıdakilerden hangilerinin "güçler birliği" ilkesi ile ilgili olduğu savunulabilir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 27
  • Doğru Cevap: 8
  • Başarı Oranı: %30

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0