l. Devletin dini Islam'dır.
lI. Devletin resmî dili Türkçedir.
lll. Devletin yönetim şekli cumhuriyettir.
Yukandakilerden hangileri 1921 Anayasası'na 1923 yılında eklenmiştir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 22
  • Doğru Cevap: 10
  • Başarı Oranı: %45

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0