Anlaşma Devletleri, l. İnönü Zaferi'nin ardından TBMM Hükümetini Londra Konferansrna çağırmış,Sakarya Muharebesi sonrasında ise yeni bir barış önerisinde bulunmuşlardır.
Bu gelişmeler,
l. Askeri başarılar siyasi başarıların önünü açmıştır.
ll. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı başlamıştır.
Ill. Yunan kuvvetlerine duyulan güven azalmıştır.
yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilemez?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 20
  • Doğru Cevap: 9
  • Başarı Oranı: %45

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0