Türkiye'nin soğuk savaş döneminde Sovyet yayılmacılığına karşı aldığı önlemler arasında;
I.   Bağdat Paktı'na girilmesi
II.  Balkan Paktı'na girilmesi
III. NATO'ya üye olunması
yukarıdakilerden hangileri yer alır?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 18
  • Doğru Cevap: 10
  • Başarı Oranı: %56

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0