I.Almanya ve İtalya'nın XlX. yüzyılın sonlarında siyasi birliklerini tamamlaması
 ll. Büyük devletlerde üretim faaliyetlerinin artması
 lll. Ham madde ve pazar ihtiyacının artması
Yukarıdakilerden hangilerinin Avrupa'da devletler arası rekabetin artmasında etkili olduğu savunulabilir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 8
  • Doğru Cevap: 8
  • Başarı Oranı: %100

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0