l. Edirne'de 16. Kolordu Komutanlığı
ll. Şam'da Hicaz Seferî Kuwetler Komutanlığı
lll. 9. Ordu Müfettişliği
Yukandakilerden hangileri Mustafa Kemal'in l. Dünya Savaşı sırasındaki görevlerinden değildir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 12
  • Doğru Cevap: 3
  • Başarı Oranı: %25

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0