Mondros Ateşkes Antlaşması ile işgallere karşı örgütlenmeyi önlemeye tedbirler alınmıştır 
Bu yargıyı,
l. Osmanlı ordularının terhis edilmesi,
ll. silah ve cephaneliklerin İtilaf DevletIeri'ne teslim edilmesi,
llI. haberleşme ve telsiz istasyonlarının İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması
durumlarından hangileri doğrudan destekler niteliktedir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 13
  • Doğru Cevap: 1
  • Başarı Oranı: %8

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0