Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üyeliği belirli dönemlerde gündeme gelmişse de Türkiye örgüte üye olmakta acele etmemiştir.
Türkiye'nin bu tutumunda,
l. Milletler Cemiyetinin Musul S0runu'nda İngiltere'nin etkisi altında kalması,
Il. Türk kamuoyunda örgüte karşı bir tepkinin oluşması,
lll. Sovyetler Birliği'nin de örgüte karşı güvensizlik duyması
durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 4
  • Doğru Cevap: 1
  • Başarı Oranı: %25

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0