1923-1928 yılları arasında önemli atılımlar yapıldığı halde, harf inkılabı ancak 1928 yılında gerçekleştirilebilmiştir.
Bu gecikmede,
I.   harf inkılabına çok önem verilmesi ve başarısının rastlantıya bırakılmak istenmemesi,
II.  daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmaların sonuçsuz kalması,
III. Arap alfabesinin harf sayısının sayıca fazla olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 7
  • Doğru Cevap: 2
  • Başarı Oranı: %29

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0