Osmanlı eğitim sisteminde var olan mektep-medrese ayrılığı,
I.   Öğretim Birliği Kanunu'nun çıkarılması,
II.  Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi,
III. Türk Tarih Kurumu'nun açılması
İnkılaplarından hangileriyle ortadan kaldırılmıştır?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 8
  • Doğru Cevap: 5
  • Başarı Oranı: %63

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0