Türkiye'de kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik alanda eşitlik sağlanmasında,
I.   Cumhuriyet'in ilan edilmesi,
II.  Medeni Kanun'un kabul edilmesi,
III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
yeniliklerinden hangileri etkili olmuştur?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 8
  • Doğru Cevap: 3
  • Başarı Oranı: %38

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0