1925 yılında çıkarılan bir kanunla; şeyhlik, dervişlik, seyitlik, dedelik, müritlik gibi dini unvanlar kaldırılmış ve 1934 yılında dini kıyafetlerle dolaşılması yasaklanmıştır.
Bu kanunların çıkarılmasında,
I.   dinin toplumsal bir baskı unsuru oluşturmasını engellemek,
II.  dini inançların kötüye kullanılmasını engellemek,
III. imtiyazsız bir toplum yaratmak
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 9
  • Doğru Cevap: 8
  • Başarı Oranı: %89

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0