l. Yeni Türk alfabesinin kabulü - Millet Mekteplerinin açılması
Il. Medeni Kanun'un kabulü - Diyanet İşleri BaşkanIığının kurulması
lll. Medreselerin kapatılması - Din ve vicdan hürriyetlnin güvence altına alınması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri arasında doğrudan neden - sonuç ilişkisi kurulabilir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 5
  • Doğru Cevap: 3
  • Başarı Oranı: %60

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0