l. Tevhid-i Tedrisat
Il. Şeriye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması
lll. Erkânıharbiye Vekâletinin Kaldırılması
3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması ile beraber çıkarılan yukarıdaki kanunlardan hangileri laik devlet düzenine geçişle doğrudan bağlantılıdır?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 3
  • Doğru Cevap: 2
  • Başarı Oranı: %67

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0