3 Mart 1924'te Erkanıharbiye Vekaleti Meclis tarafından kaldırılarak görevleri Milli Savunma Bakanlığına devredilmiştir.
Bu durumun,
l. demokratik devlet yapısını güçlendirme.
ll. yönetime katılan seçmen sayısını artınına.
Ill. ordunun özerk bir yapıya kavuşmasım sağlama
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 0
  • Doğru Cevap: 0
  • Başarı Oranı: %0

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0