Yeni Türk devletinde,
l. Misakımilliğ'nin ilan edilmesi.
Il. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi,
lll. medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangileriyle yabancı okulların bağımsız kurumlar gibi hareket etmesi önlenmeye çalışılmıştır?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 10
  • Doğru Cevap: 7
  • Başarı Oranı: %70

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0