Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Nüfus Mübadelesi Sorunu'nun çözülmeslnin,
l. Balkan Antantı'nın imzalanması,
Il. dostluk ilişkilerinin kurulması,
lll. Türkiye'nin NATO'ya üye oluş sürecinin hızlanması
gelişmelerinden hangilerlne doğrudan ortam hazırladlğı savunulamaz ?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 6
  • Doğru Cevap: 4
  • Başarı Oranı: %67

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0