l. Saltanatın kaldırılması
ll. Milletvekillerinin yemin metninin değiştirilmesi
lIl. Medeni Kanun'un kabul edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirllmlştir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 12
  • Doğru Cevap: 6
  • Başarı Oranı: %50

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0