l. Erkanıharbiye Vekâletinin kaldırılması
ll. Oy kullanmak için vergi mükellefi olma şaıtının kaldırılması
lll. Eğitim yatırımlarının devlet eliyle yapılması
Yukarıdakilerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesi ile bağdaşır?
 

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 9
  • Doğru Cevap: 4
  • Başarı Oranı: %44

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0