Cumhuriyet Dönemi'nde halkın elinde yeterli sermaye bulunmaması,
l. özel mülkiyetin sınırlandırılması,
ll. ekonomide devletin etkinliğinin artırılması,
lll. Kamu Iktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi
durumlanndan hangilerine ortam hazırlamıştır?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 14
  • Doğru Cevap: 1
  • Başarı Oranı: %7

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0