l. Medreselerin kapatılması
Il. Toplumsal alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanması
lll. Resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu'nun uygulanmasının ortaya çıkardığı sonuçlar arasında yer alır?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 10
  • Doğru Cevap: 7
  • Başarı Oranı: %70

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0