XIX. yüzyılda, Sırpların ayrıcalık elde etmesinde ve Yunanistanın bağımsızlığını kazanmasında Çarlık Rusyası etkili olmuştur.
Çarlık Rusya'sının bu politikayla
l.Balkanlarda kendisine nüfuz alanı yaratmak
II.Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak,
Ill. rejimini korumak
durumlanndan hangilerini amaçladığı savunulabilir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 13
  • Doğru Cevap: 12
  • Başarı Oranı: %92

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0