l. Mebuslar Meclisinin halkın oylarıyla belirlenmesi
Il. Kanun tekliflerinin yürürlüğe girmesinde padişahın söz sahibi olması
lll. Hükümetin padişaha karşı sorumlu olması
Kanunuesasİ'nin yukarıdaki özelliklerinden hangileri "ulusal iradenin üstünlüğü" ilkesiyle bağdaşır niteliktedir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 15
  • Doğru Cevap: 13
  • Başarı Oranı: %87

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0