Islahat Fermanı'nın 1856 Paris Antlaşması'na eklenmesirıin,
I. demokratikleşme hareketlerinin kesintiye uğraması,
ll. Avrupalı devletlerin Osmanlının iç işlerine müdahalelerinin artması,
lll. Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarının zedelenmesi
durumlarından hangilerlne ortam hazırladığı savunulabillr?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 10
  • Doğru Cevap: 7
  • Başarı Oranı: %70

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0