Fransız İhtiIaIi'nin Osmanlı Devleti üzerinde olumsuz etkilerinin yanında olumlu etkilerinin de olduğunu,
l. Ulusçuluk akımının ülke topraklarında etkili olması,
ll. Tanzimat Fermanı'nın yayımlanarak anayasacılık sürecinde ilk adımın atılması,
Ill. Kanunuesasi'nin yayımlanarak meşruti yönetim anlayışına geçilmesi
durumlarından hangileri kanıtlar niteliktedir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 7
  • Doğru Cevap: 6
  • Başarı Oranı: %86

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0