l. Giyim kuşamda yeni tarzın uygulanması
ll. Müslüman - gayrimüslim eşitliğinin sağlanması
Ill. Modern yargılama usulleri uygulayan mahkemelerin kurulması
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda görülen değişimin yansımaları arasında gösterilebilir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 9
  • Doğru Cevap: 7
  • Başarı Oranı: %78

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0