Osmanlı Devleti'nde,
I. parlamenter sistemin yerleşmesi,
lI. yabancılara Osmanlı toprakları üzerinde mülk edinme hakkı tanınması,
Ill. gayrimüslimlerin bedelli askerlik yapmaya başlaması
gelişmelerinden hangileriyle Islahat Fermanı arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 7
  • Doğru Cevap: 6
  • Başarı Oranı: %86

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0