l. Truman Doktrıni
ll. Marshall Planı
lll. Schuman Bildirgesi
Yukarıdakilerden hangileri SSCB'nin komünist partiler aracılığı ile Doğu Avrupa'da egemenlik kumıası üzerine ABD'nin uygulamaya koyduğu politlkalardandır?

İstatistikler

  • Toplam Cevap: 3
  • Doğru Cevap: 0
  • Başarı Oranı: %0

Hata Bildirimi

Sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız bildirin inceleyelim.

Soruyu Paylaş

Soruyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Soruları Filtrele
  • ÖABT - Öğretmenlik Alan (43)
  • Genel Yetenek (932)
  • Genel Kültür (1673)
  • Eğitim Bilimleri (184)

Soru Ekleyin

Oturum Performansım

Doğru Cevap 0

Yanlış Cevap 0

Pas Geçilen 0

%0