Üyelik Sözleşmesi

Bu metin sosyalkpss.com'a üye olmak isteyen internet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir. sosyalkpss.com üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar. Üyelik formunda bulunan "SOSYALKPSS’ye üye olarak üyelik sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız." yazısındaki “üyelik sözleşmesi” bağlantısında bulunan bu kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Tanımlar

sosyalkpss.com: Üyelerine internet üzerinden soru çözmeleri için gerekli veritabanını ve araçları sağlayan internet sitesi ve onun temsilcileri. Sözleşmede "Site" olarak da anılacaktır.

Kurum: Sorularının sosyalkpss.com'da yayınlanmasını kabul eden dersaneler.

sosyalkpss.com Üyesi: İnternet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek sosyalkpss.com’a kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden internet kullanıcısı. Sözleşmede "Üye" olarak da anılacaktır.

Kullanıcı: İnternet kullanan herkes.

Genel Kurallar

sosyalkpss.com üyeliği kişiye özeldir ve başkalarına devredilemez.

sosyalkpss.com üyeleri, siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. sosyalkpss.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsîdir. Bu düşüncelerin yayınlanması veya iletişime imkan sağlanması sosyalkpss.com’un bu düşüncelere katıldığı anlamında yorumlanamaz. Kişilerin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan sosyalkpss.com ve sosyalkpss.com yetkilileri sorumlu tutulamaz.

sosyalkpss.com, değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.

Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan sosyalkpss.com sorumlu tutulamaz.

sosyalkpss.com’da üyeler tarafından oluşturulan profiller, üyelerin kendilerini tanıtmaları için yararlanılan, kullanıcılara açık internet sayfalarıdır. Profillerde verilen bilgilerden dolayı doğabilecek zararlardan sosyalkpss.com sorumlu tutulamaz.

Üyeler, sosyalkpss.com’un tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle sosyalkpss.com’a verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. Zararın tazmini sosyalkpss.com’un kendi adına da dava açmasına engel değildir.

sosyalkpss.com’da bulunan soruların telif hakları soruların sahibi öğretmenlerdedir. sosyalkpss.com bu soruları satmaz, ancak soruları kullanarak sınav almanızı sağlayan teknolojik altyapının kullanım bedelini, sınav bazında ücretlendirebilir.

sosyalkpss.com’a eklenen kurumlara ait soruların telif hakları ve soruların sahibi dersanelerdir. sosyalkpss.com bu soruları satmaz, sorular yalnızca dersanenin kendi öğrencilerine ücretsizdir.

Üyeler, sosyalkpss.com’da herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; herhangi bir ürünün ya da hizmetin satışına ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.

Üyeler, interaktif alan ve araçların ortak veya bireysel kullanımını engelleyecek, iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Bu durumu tespit edilen üye herhangi bir talepte bulunamaz.

Üyeler, kişisel bilgiler dışında siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını sosyalkpss.com’a sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. sosyalkpss.com üyelerinin gönderdiği bu bilgileri üyelerin kişilik haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanabilir. sosyalkpss.com, kişiye özel bilgileri, üyeler aksi yönde özel izin vermedikçe sadece istatistiki veri olarak kullanacağını taahhüt eder.

sosyalkpss.com‘te kullanılan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması ve izinsiz kullanımı yasaktır. İzinli kullanımda izin veren kurumun belirtilmesi zorunludur.

Teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan sosyalkpss.com sorumlu tutulamaz.

Olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan sosyalkpss.com sorumlu tutulamaz.

Üyelik

Üyelik, internet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolmak ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul etmekle olur. Üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üye sorumludur. sosyalkpss.com bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.

Üyeliğin iptali veya üyelikten atılma durumunda, sosyalkpss.com üyeliğin tüm kayıtları sileceğini garanti etmez. Gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti mercilerine iletmek üzere saklayabilir.

sosyalkpss.com’a üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. sosyalkpss.com üyeyle tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile yapar. sosyalkpss.com’a veya verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan sosyalkpss.com sorumlu tutulamaz.

Profillerde, sitenin diğer alanlarında ve diğer üyelerle iletişimleri esnasında yasalara, genel ahlâka ve sözleşme kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında, sözleşmede öngörülen yaptırımlar uygulanır. Açıklanan sebeplerle üyelikten atılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz.

Güvenlik ve Gizlilik

Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken “Çıkış” işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan sosyalkpss.com sorumlu tutulamaz.

sosyalkpss.com, gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülmesi için veya hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle, müdahale etmekle yükümlü değildir. Hukukun ve bu sözleşmenin ilgi alanına girmeyen konularda sosyalkpss.com’in üyelere sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

sosyalkpss.com üyeler tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, teknik zorunluluklar; yasalara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı sosyalkpss.com’dan şikayetçi olunamaz.

sosyalkpss.com bu sözleşme üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Değişiklikler sözleşmenin bulunduğu İnternet sayfasında ilan edilir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, sosyalkpss.com, işbu "Kullanım Koşulları", Gizlilik İlkeleri ve "Üyelik Sözleşmesi"nden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,sosyalkpss.com açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için sosyalkpss.com’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve sosyalkpss.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

Yaptırım ve Yetki

Bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek sosyalkpss.com’a, personeline, donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren üyeye aittir. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise izmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sorular

Yukarıdaki sözleşmeyi okumamış olsanız bile, siteye üye olmakla sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Lütfen bu sözleşme ile ilgili olan soru ve görüşlerinizi bize bildirin:

destek [at] sosyalkpss.com

kpss

KPSS Seni Yemeden, Sen Onu Yen!

Eğlenceli bir KPSS hazırlık dönemi seni bekliyor!

Sende Kpss'yi başkaları gibi ineklemeden, gülerek, eğlenerek ve hepsinden önemlisi sosyalleşerek kazanmak istiyorsan SOSYAL KPSS tam da sana göre.

Ücretsiz Üye Ol Soru Çözmeye Başla

SINAVA
HAZIRLAN

Çözümlü sorular, testler, ipuçları ve düellolarla sınava hazırlan.

GELİŞİMİNİ
İZLE

Alan, ders ve konu bazlı performans analizlerini gör ve eksiklerini tamamla.

İNEKLEMEDEN KAZAN

Başkaları gibi ineklemeden, eğlenerek kazanmanın keyfini çıkar.

ARKADAŞ EDİN

Kendi profilini oluştur, yeni arkadaşlar edin, paylaşımlar yap ve özgürce sohbet et.